1
2
3
4
5

ความหมายของต้นไม้โลก

    ทุกวันนี้คนเราได้คิดกันบ้างหรือป่าวครับถ้าต้นไม้ขาดน้ำแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วความเลวร้ายนั้นก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการที่ต้นไม้ขาดน้ำมาก ๆ ผลที่ตามมาคือดินที่เสื่อมสภาพและทำให้แห้งจึงทำให้มีผลต่อต้นไม้อย่างมากเพราะถ้าต้นแห้งรากของต้นไม้ดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้นไม่ได้และจะทำให้ต้นไม้ตายในที่สุดซึ่งเมื่อปลูกต้นไม้ในต้นแห้งก็ทำจะให้ต้นไม้นั้นไม่โตหรือไม่ก็อาจจะปลูกไม่ขึ้นเพราะดินนั้นได้เสื่อมสภาพไปแล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในภาพภาคหน้าก็เป็นได้เมื่อไม่มีต้นไม้ไว้ให้ความร่มเย็นแล้วให้อากาศที่ดีแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือเกิดมลพิษอย่างหนัก เมื่อเกิดมลพิษแล้วก็จะมีผลต่อร่างกายมนุษย์เราอย่างมากเพราะเราใช้อากาศเพื่อหายใจเมื่อไม่มีต้นไม้ไว้ค่อยกรองอากาศแล้วเราจะก็สูดดมมลพิษไปเต็ม ๆ ซึ่งปัญหานี้ยังมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงภัยแล้งมาเยือนก็จะทำให้ผู้คนนั้นลำบากปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นต้นไม้ที่เติบโตอยู่ก็จะค่อย ๆ ตายลงแล้วต้นไม้นั้นก็จะหมดไปนี่คือสาเหตุหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อหน้าแล้งมาเยือนและอีกสาเหตุหนึ่งคือเมื่อไม่มีต้นไม้ไว้ค่อยดูดซับน้ำแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมาด้วยเพราะเมื่อมีน้ำขังอยู่ต้นไม้นั้นจะทำหน้าที่ดูดซับน้ำที่ขังอยู่จนหมดเมื่อไร้ต้นไม้แล้วปัญหาน้ำท่วมก็อาจจะเกิดได้อยู่ตลอดเวลาเพราะในอดีตปัญหาน้ำท่วมนั้นได้เกิดขึ้นแล้วและทำให้เจอปัญหากันอย่างมากเพียงถ้าเราไม่อยากเจอปัญหาพวกนี้เมื่อหน้าแล้งมาเยือนเราก็ควรดูแลรักษาต้นไม้อย่างดีค่อยรดน้ำอย่าให้ขาดเป็นอันขาดจนกว่าจะถึงหน้าฝนต้นไม้นั้นจะดูดซับน้ำเองเพียงเท่านี้ปัญหาในหน้าแล้งที่มีผลต่อต้นไม้ก็จะหมดไปอย่างที่สุดเพียงเราช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ไว้ให้ดีก็เพียงพอแล้วครับ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20