back

ตำนานเรื่องเล่าอาถรรพณ์ 1000 ปีต้นตะเคียน

คนไทยมีความเชื่อว่าในอดีตโบราณกาลแล้วว่า ต้นไม้ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุยาวนานตามกาลเวลาก็คือต้นไม้ที่มีชื่อว่าต้นตะเคียน ในอดีตมีความเชื่อว่าต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวนานนั้นหรือต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาแล้วมีอายุ100ปีขึ้นไปจะมีเทวดาภูติผีปีศาจสัมภเวสีที่มีฤทธิ์เดชพลังวิชาที่แก่กล้าและยังมีพลังอำนาจที่สามารถดลบันดาลความสุขความสำเร็จโรคภัยไข้เจ็บแก่ผู้ที่มากราบไหว้เคารพบูชานับถือต้นตะเคียนนั้นๆและในทางกลับกันหากมีผู้ได้ลบหลู่เจ้าแม่นางตะเคียนจะแล้วจะมีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิตในความชื่อของคนสมัยก่อนได้เชื่อว่าถ้าเรากราบไหว้ทำดีกราบเคารพท่านบูชาท่านต้นนางตะเคียนก็จะให้พรแก่เราหากเราขอสิ่งใดก็จะสมหวังดั่งใจปองและในทางกลับกันก็มีผู้ลองวิชาอาคมทางสไยเวทอาคมด้านมืดอยากลองวิชาอาคมของตัวเองก็ได้ไปทำการตัดโค่นต้นนางตะเคียนที่ผู้คนกราบไว้เคารพแต่ใครจะไปรู้ไหนเล่าว่าต้นไม้ที่ผู้คนกราบเล่าจะมีผีแม่นางต้นตะเคียนอยู่จริงผู้คนเล่าคนเล่าก็ได้ลองวิชากับต้นตะเคียนแล้วก็ได้ถึงแก่ชีวิตดังนั้นจึงทำให้เป็นเหมือนทำเนียมความเชื่อสืบต่อกันมาจึงทำให้มีพิธีกรรมต่างๆในที่บริเวณต้นไม้แม่นางตะเคียนขึ้นอยู่จึงทำให้เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุเครื่องรางของขลังตามมาอิกด้วยไม่ว่าจะเป็นรากต้นไม้ตะเคียนนำตาต้นไม้นางตะเคียนและใบของต้นตะเคียนที่แห้งอยู่บนต้นไม่ร่วงตกลงมามีความเชื่อกันว่าสิ่งของเหล่าที่นี้ที่เกิดจากต้นไม้ตะเคียนนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์แก้ปีศาจมืดพลังขลังวิชามนต์ดำได้และอิกหนึ่งทางกลับกันของประโยชน์ของต้นไม้ตะเคียนคือสิ่งของเครื่องรางที่ทำมาจากต้นไม้จะเคียนนั้นสามารถป้องกันอันตรายทุกๆรูปแบบที่จะเข้ามาหากับผู้ครอบของสิ่งของที่ทำมาจากต้นตะเคียนในทางกลับกันในปัจจุบันต้นไม้ตะเคียนได้ถูกผู้คนประชาชนทั่วไปได้เอาทำต้นไม้ตะเคียนมาสร้างเป็นบ้านเรือนและยังทำให้ความเชื่อถือของต้นไม้แม่นางตะเคียนค่อยจางหายลงไปในปัจจุบันต้นไม้ตะเคียนได้เป็นต้นไม้ที่ทางราชมีกฎหมายข้อบังคับว่าผู้ได้มีการครอบครองต้นตะเคียนหากมิได้ขอกับทางราชการจะถือว่ามีความผิดกฎหมาย

ความหมายของต้นไม้โลก