back

พื้นดินจะไม่หายไปเมื่อเราร่วมใจปลูก โกงกาง

ถามว่าต้นโกงกางมันคืออะไรคือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันชายฝั่งทะเลและต้นโกงกางซึ่งมรทั้งใบเล็กและใหญ่มีขนาดแตกต่างกันไปและสามาปลูกได้ที่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีดินเลนที่ค่อนค้างอ่อนและต้องมีทำทะเลไหลผ่านตลอดเวลาจึงพบมากบริเวณชายฝั่งของประเทศไทยซึ่งมีสามารถพบที่ประเทศศีลังกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศกวม ประเทศอินเดีย ประเทศอินโด ซึงที่ผมมากในประเทศไทยแต่ละภาคนั้นมีดังนี้  โกงกาง(ระนอง)  โกงกางใบเล็ก(ภาคกลาง)  พังกาทราย(กระบี่)  พังกาใบเล็ก(พังงา) ลักษณะต้นโกงกาง มันเป็นต้นไม้ขนาดเล็กเหมือนเป็นแค่กิ่งหนึ่งกิ่งซึ่งเวลาปลูกไว้ในลากป่าชายเลนแล้วต้องมีน้ำแชะๆแล้วรอวันเวลาที่ต้นไม้เจริญเติบโตและใหญ่ขึ้นทุกๆวันจนทำให้ลากของต้นโกงกางเน้นของแรงสามารถยึดหลักพื้นที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลไดนั้นจึงทำให้ต้นโกงกางมีความสำคัญต่อความเป็นทรัพยากรธรรมชาติและต้นโกงกางไม่ได้มีความสำคัญความสามารถเพียงเท่านั้นและประโยชน์นำจากเปลือกของใช้ชะล้างแพรใช้ห้ามเลือดแก้ท้องล่วงแก้โรคบิดและเปลือกของต้นโกงกลางน้ำมันสามารถนำมาใช้ย้อมผ้าได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ไหมหรือผ้าอะไรก็ตามแต่และลำต้นของต้นโกงกางทำเป็นน้ำวัดเสาเข็มเวลาขึ้นได้ๆและยังสามารถมาทำเป็นถ่านได้อิกและเนื่องจากเปลือกของมันสามารถเป็นกรดสารแทนนินและฟิลนอลเป็นสารที่ทำสีหมึกและสียาจึงมีการนำไปสกัดและพบมากในอำเภออ่างศิราขังหวัดชลบุรีหลายๆคนนั่นยังอาจยังไม่รู้จักต้นโกงกางดีนั้นผมจะขอแนะนำว่านิสิตยังมีการนำยมอนุรักษ์การปลูกอิกจึงทำให้นิสิตนักศึกษานั่นจัดกิจกรรมีที่ป่าชายเลนกันมากขึ้นและป่าชายเลนลองเรานั้นทำให้ไม่เกิดน้ำทะเลซัดกะเซนไม่ทำให้ทะเลริมฝั่งเราไม่เกิดการทรุดของแผ่นดินและถ้าเวลาต้นโกงกางโตเจริญเต็มที่ก็จะมีความสูงประมาณนี่สิบเมตรถึงสี่สิบเมตรและจนถึงปัจจุบันนี้ต้นโกงกางยังมีความจำเป็นและต้องการคนมาช่วยปลูกและช่วยสื่อสารการดำรงชีวิตอิกตลอดต่อไปจนถึงปัจจุบัน

ความหมายของต้นไม้โลก