Forbidden-tree

ต้นไม้ต้องห้าม ไม่ควรปลูกไว้ในบ้านอย่างยิ่ง

ต้นไม้ที่สิ่งมีชีวิตที่ตัวแทนของธรรมชาติ หลายคนมักนิยมนำมาปลูกกันในบ้านอย่างแพร่หลาย ด้วยหลายเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป เช่นความเชื่อเรื่องฮ้วงจุ้ย ว่าจะมีโชคลาภ ไร้โรคภัยไข้เจ็บ นอกเหนือจากนั้นก็จะช่วยในเรื่องการกำจัดมลพิษ

Posted in สาระน่ารู้ | Comments Off on ต้นไม้ต้องห้าม ไม่ควรปลูกไว้ในบ้านอย่างยิ่ง
purify_

ปลูกต้นไม้ทำให้อากาศบริสุทธิ์จริงหรือไม่

พวกคุณคิดว่า การปลูกต้นไม้ดีมากแค่ไหนในปัจจุบันการปลูกต้นไม้นั้นไม่ใช่เรื่องสนุกของคน ส่วนมากเพราะการปลูกต้นไม้นั้นเป็นความชอบของส่วนบุคคลซึ่งต้องรักธรรมชาติ จริง ๆ เพราะการปลูกต้นไม้นั้นใช่ว่าจะปลูกอย่างเดียว

Posted in สาระน่ารู้ | Comments Off on ปลูกต้นไม้ทำให้อากาศบริสุทธิ์จริงหรือไม่
The_tree_of_prosperity

ต้นไม้แห่งความเจริญเติมโตที่แสงวิเศษ

เป็นต้นไม้ ชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่ามีต้นเดี่ยวบนโลกเรียกว่า ต้นมณีโคตร เกิดที่น้ำตกบนเกาะคอนพะเพ็ง ต้นมณีโคตรหรือต้นที่มีชื่อว่า ต้นชี่ตายปลายชี้เป็น ในอดีตไม่เรื่องเรากันว่าต้นไม้ชนิดนี่สามารถนำเอาโคนมันหรือรากมันเอาไปชี้

Posted in สาระน่ารู้ | Comments Off on ต้นไม้แห่งความเจริญเติมโตที่แสงวิเศษ