ผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่าในปัจจุบัน

Deforestation

มนุษย์เรายังคงไม่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในปัจจุบัน ที่ทำลายพื้นที่ป่าทั่วโลกไปกว่าครึ่งหนึ่ง เพื่อนำทรัพยากรมาสร้างบ้าน ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นผลจากการเติบโตแบบไม่หยุดของประชากรโลกที่มีเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ทรัพยากรธรรมชาติกลับหมดลงอย่างฟื้นตัวไม่ทัน ในไม่ช้าเราจะไม่มีทรัพยากรหลงเหลืออยู่ให้ใช้อีกต่อไป ลูกหลานของเราจะต้องอยู่ในยุคที่ลำบาก ของทุกอย่างจะแพงขึ้นตามซัพพลายที่ร่อยหรอ สิ่งเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่กระทบไปถึงระบบิเวศของสิ่งมีชีวิตในป่า สัตว์จะไม่มีที่พักพิงอาศัย ไม่มีแหล่งอาหาร เพราะถูกทำลายไปหมดจากน้ำมือของเรา เมื่อสัตว์ล้มตายลงมันอาจจะไม่หลงเหลือสายพันธุ์ดั้งเดิมอยู่ เพราะมันจะเหลือเพียงฟาร์มเลี้ยงที่ล้วนเร่งการเจริญเติบโต การตัดต่อพันธุกรรมจนสุดท้ายเสบียงของเราอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้ แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้

เรื่องนีเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มเดียว หรือแค่ประเทศเดียว มันเป็นสิ่งที่นานาประเทศควรหันมาร่วมมือเพื่อช่วยกันหาทางออกในการจัดการปัญหา เช่นการเพิ่มพื้นที่การปลูกป่า และเขตสงวน เพิ่มการตรวจตราและจับกุมนักลักลอบตัดไม้เถื่อนที่มีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดวัตถุดิบในการผลิต และการก่อสร้าง นำสิ่งรีไซเคิลมาสร้างใหม่ให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการเก็บเกี่ยวจากแหล่งทรัพยากร เพื่อให้ธรรมชาติมีเวลาฟื้นตัวเร็วขึ้น ปัญหาในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่พื้นที่ป่าหายไปเกิดจากไฟป่า และการทำไร่ของเกษตรกรที่ลักลอบเข้าไปทำโดยไม่ขออนุญาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 จนถึงปี พ.ศ.2541 เป็นเวลากว่า 41 ปีที่พื้นที่ป่าของเราเหลือเพียง 81 ล้านไร่โดยส่วนที่เหลือถูกทำลายลงไปด้วยน้ำมือของคนไทยส่วนใหญ่จากที่เราเคยมี 170 กว่าล้านไร่

Deforestation-

ในพื้นป่าที่ถูกทำลายของ จะทำให้บรรยากาศรอบบริเวณมีความเบาบางลง ส่งผลไปถึงการลดปริมาณลงของน้ำฝนที่จะก่อตัวและตกลงในอนาคต จนในที่สุดที่ดินเกิดความแห้งแล้ง และไม่มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้โลกมีอุณภูมิสูงขึ้น เพราะไม่มีการคายน้ำจากพื้นป่า ที่ปกติจะคอยหมุนเวียนขึ้นไปในอากาศเพื่อลดอุณภูมิของชั้นบรรยากาศไม่ให้ร้อน แต่เมื่อไม่มีป่า ก็ไม่มีการคายน้ำ ไม่มีไอน้ำ โลกก็ร้อนขึ้น และไม่เอื้ออำนวยแก่สิ่งมีชีวิต และการทำเกษตรกรรม ทำให้เป็นผลร้ายในอนาคตอย่างชัดเจน นอกจากนี้การทำลายป่า สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้นั้นแทบจะไม่มี แต่ถ้าจะให้เรารู้สึกดีขึ้นก็คือการช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองโดยเริ่มจากครอบครัวของตนเอง