ปิดกันทุกๆทางออกกับต้นไม้ขุมขัง

Off_every_exit_Trees_trove_custody

ต้นไม้แห่งการ กักกันต้นไม้แห่งคุกเป็นต้นไม้ของขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตอนใต้ของเมือง Derby รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของประเทศออสเตรเลียมีชื่อเสียงโด่งดังมากในการกัก ขังผู้ที่ทำผิดกฎของออสเตรเลีย ในช่วงปี 1890 ปัจจุบันได้มีการรักษาไว้อนุรักษ์เพื่อป้องเองกันการถูกทำรายและต้นไม้ เปรียบเหมือนสัญญารักแห่งเมือง Derby รักในตอนนี่ยังมีอยู่จริงและยังเป็นจุดสนใจดึงดูดล่อความสนใจนักท่องเที่ยว มาถ่ายภาพเพื่อนนำไปอวดเพื่อนๆและในอดีตยังเป็นคุกไว้ขุมขังพวกแหกกฎและพวก ก่อการร้ายและพวกยึดครองพื้นที่โดยในยุคนั้นมีแกนนำชื่อว่า ดาวิดโดนเกียร์อา เป็นแกนนำของกลุ่ม Grp และยังมีกลุ่มของน้องชายของดาวิดโดนเกียร์อาเค้าได้แยกอิกกลุ่มคุมอิก พื้นที่หนึ่งชื่อของเค้าคือ ดาวิดบีรออัน ซึ่งมีบทบาทในการเป็นการนำร่วมกับพี่ชายของเค้าและในยุคสมัยนั้นต้นไม้ขุม ขังหรือต้นไซปรัสหรืออิกชื่อคือต้นคุมขังพวกเค้าทั้งสองคนได้ทำการบุกยึด พื้นที่และได้ใช้ต้นไม้ขุมขังนี้เป็นที่ประหารของอิกด้วยของกลุ่มGrpโดยเค้า

Off_every_exit_Trees_trove_custody-

เผาทั้งเป็นพร้อมทั้งต้นไม้เลยและอิกวิธีคือการยิงเป่าไปพร้อมกับต้นและถ้า เฉลยที่เค้าจับมาได้ตายอยู่ในต้นไม้นั้นพอซากศพคนที่ตายก่อนหน้านั้นก็อยู่ ในนั้นพอได้พวกเฉลยมาก็นำกลับเข้าไปขังกับซากศพอิกด้วยจึงทำให้ต้นไม้นั้น ได้เปรียบเหมือนต้นไม้แก่งความตายทางภาษาของ Derby เองอิกด้วยซึ่งทำให้ในปีนั้นยุคนั้น ดาวิดโดนเกียร์อา เป็นกลุ่มแกนนำที่ไม่กล้ามีกลุ่มทหารเมืองไหนกล้าเข้ามายึดหรือบุกมาตีเมือง หรือค่ายของเค้าได้เลยซึ่งทั้งทำเลที่ตั่งและอิกหลายๆๆอย่างทั้งอิกความหน้า กลัวของต้นไม้ที่ผู้คนที่เห็นแล้วก็ผู้คนที่ลอดแล้วออกไปบอกเพื่อนๆก็เลยทำ ให้กลัวต้นไม้นี่กันมากและซึ่งในปัจจุบันนี้ต้นไม้นี่เป็นเหมือนต้นไม้แห่ง เศรษฐกิจไปแล้วจึงทำให้มีผู้คนให้ความสนใจมาดูและถ่ายภาพทำให้ตอนนี่มีแต่คน อยากไปดูเป็นจำนวนมากเลย