ตำนานเรื่องเล่าอาถรรพณ์ 1000 ปีต้นตะเคียน

Showcase1000years

คนไทยมีความ เชื่อว่าในอดีตโบราณกาลแล้วว่า ต้นไม้ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุยาวนานตามกาลเวลาก็คือต้นไม้ที่มีชื่อว่าต้น ตะเคียน ในอดีตมีความเชื่อว่าต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวนานนั้นหรือต้นไม้ที่เกิดขึ้นมา แล้วมีอายุ100ปีขึ้นไปจะมีเทวดาภูติผีปีศาจสัมภเวสีที่มีฤทธิ์เดชพลังวิชา ที่แก่กล้าและยังมีพลังอำนาจที่สามารถดลบันดาลความสุขความสำเร็จโรคภัยไข้ เจ็บแก่ผู้ที่มากราบไหว้เคารพบูชานับถือต้นตะเคียนนั้นๆและในทางกลับกันหาก มีผู้ได้ลบหลู่เจ้าแม่นางตะเคียนจะแล้วจะมีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิตในความชื่อ ของคนสมัยก่อนได้เชื่อว่าถ้าเรากราบไหว้ทำดีกราบเคารพท่านบูชาท่านต้นนาง ตะเคียนก็จะให้พรแก่เราหากเราขอสิ่งใดก็จะสมหวังดั่งใจปองและในทางกลับกันก็ มีผู้ลองวิชาอาคมทางสไยเวทอาคมด้านมืดอยากลองวิชาอาคมของตัวเองก็ได้ไปทำการ ตัดโค่นต้นนางตะเคียนที่ผู้คนกราบไว้เคารพแต่ใครจะไปรู้ไหนเล่าว่าต้นไม้ที่ ผู้คนกราบเล่าจะมีผีแม่นางต้นตะเคียนอยู่จริงผู้คนเล่าคนเล่าก็ได้ลองวิชา กับต้นตะเคียนแล้วก็ได้ถึงแก่ชีวิตดังนั้นจึงทำให้เป็นเหมือนทำเนียมความ เชื่อสืบต่อกันมาจึงทำให้มีพิธีกรรมต่างๆในที่บริเวณต้นไม้แม่นางตะเคียน ขึ้นอยู่จึงทำให้เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อ

Showcase1000years-

และเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุ เครื่องรางของขลังตามมาอิกด้วยไม่ว่าจะเป็นรากต้นไม้ตะเคียนนำตาต้นไม้นาง ตะเคียนและใบของต้นตะเคียนที่แห้งอยู่บนต้นไม่ร่วงตกลงมามีความเชื่อกันว่า สิ่งของเหล่าที่นี้ที่เกิดจากต้นไม้ตะเคียนนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์แก้ปีศาจ มืดพลังขลังวิชามนต์ดำได้และอิกหนึ่งทางกลับกันของประโยชน์ของต้นไม้ตะเคียน คือสิ่งของเครื่องรางที่ทำมาจากต้นไม้จะเคียนนั้นสามารถป้องกันอันตรายทุกๆ รูปแบบที่จะเข้ามาหากับผู้ครอบของสิ่งของที่ทำมาจากต้นตะเคียนในทางกลับกัน ในปัจจุบันต้นไม้ตะเคียนได้ถูกผู้คนประชาชนทั่วไปได้เอาทำต้นไม้ตะเคียน มาสร้างเป็นบ้านเรือนและยังทำให้ความเชื่อถือของต้นไม้แม่นางตะเคียนค่อยจาง หายลงไปในปัจจุบันต้นไม้ตะเคียนได้เป็นต้นไม้ที่ทางราชมีกฎหมายข้อบังคับว่า ผู้ได้มีการครอบครองต้นตะเคียนหากมิได้ขอกับทางราชการจะถือว่ามีความผิด กฎหมาย