พื้นดินจะไม่หายไปเมื่อเราร่วมใจปลูก โกงกาง

The_ground_is_not_lost-

ถามว่าต้น โกงกางมันคืออะไรคือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันชายฝั่งทะเลและต้นโกงกาง ซึ่งมรทั้งใบเล็กและใหญ่มีขนาดแตกต่างกันไปและสามาปลูกได้ที่บริเวณชายฝั่ง ทะเลที่มีดินเลนที่ค่อนค้างอ่อนและต้องมีทำทะเลไหลผ่านตลอดเวลาจึงพบ มากบริเวณชายฝั่งของประเทศไทยซึ่งมีสามารถพบที่ประเทศศีลังกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศกวม ประเทศอินเดีย ประเทศอินโด ซึงที่ผมมากในประเทศไทยแต่ละภาคนั้นมีดังนี้ โกงกาง(ระนอง) โกงกางใบเล็ก(ภาคกลาง) พังกาทราย(กระบี่) พังกาใบเล็ก(พังงา) ลักษณะต้นโกงกาง มันเป็นต้นไม้ขนาดเล็กเหมือนเป็นแค่กิ่งหนึ่งกิ่งซึ่งเวลาปลูกไว้ในลากป่า ชายเลนแล้วต้องมีน้ำแชะๆแล้วรอวันเวลาที่ต้นไม้เจริญเติบโตและใหญ่ขึ้นทุกๆ วันจนทำให้ลากของต้นโกงกางเน้นของแรงสามารถยึดหลักพื้นที่ดินบริเวณชายฝั่ง ทะเลไดนั้นจึงทำให้ต้นโกงกางมีความสำคัญต่อความเป็นทรัพยากรธรรมชาติและต้น โกงกางไม่ได้มีความสำคัญความสามารถเพียงเท่านั้นและประโยชน์นำจากเปลือกของ ใช้ชะล้างแพรใช้ห้ามเลือดแก้ท้องล่วงแก้โรคบิดและเปลือกของต้นโกงกลางน้ำมัน

The_ground_is_not_lost

สามารถนำมาใช้ย้อมผ้าได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ไหมหรือผ้าอะไรก็ตามแต่และลำต้นของ ต้นโกงกางทำเป็นน้ำวัดเสาเข็มเวลาขึ้นได้ๆและยังสามารถมาทำเป็นถ่านได้อิก และเนื่องจากเปลือกของมันสามารถเป็นกรดสารแทนนินและฟิลนอลเป็นสารที่ทำสี หมึกและสียาจึงมีการนำไปสกัดและพบมากในอำเภออ่างศิราขังหวัดชลบุรีหลายๆคน นั่นยังอาจยังไม่รู้จักต้นโกงกางดีนั้นผมจะขอแนะนำว่านิสิตยังมีการนำยม อนุรักษ์การปลูกอิกจึงทำให้นิสิตนักศึกษานั่นจัดกิจกรรมีที่ป่าชายเลนกันมาก ขึ้นและป่าชายเลนลองเรานั้นทำให้ไม่เกิดน้ำทะเลซัดกะเซนไม่ทำให้ทะเลริมฝั่ง เราไม่เกิดการทรุดของแผ่นดินและถ้าเวลาต้นโกงกางโตเจริญเต็มที่ก็จะมีความ สูงประมาณนี่สิบเมตรถึงสี่สิบเมตรและจนถึงปัจจุบันนี้ต้นโกงกางยังมีความจำ เป็นและต้องการคนมาช่วยปลูกและช่วยสื่อสารการดำรงชีวิตอิกตลอดต่อไปจนถึง ปัจจุบัน