ต้นไม้แห่งความเจริญเติมโตที่แสงวิเศษ

The_tree_of_prosperity

เป็นต้นไม้ ชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่ามีต้นเดี่ยวบนโลกเรียกว่า ต้นมณีโคตร เกิดที่น้ำตกบนเกาะคอนพะเพ็ง ต้นมณีโคตรหรือต้นที่มีชื่อว่า ต้นชี่ตายปลายชี้เป็น ในอดีตไม่เรื่องเรากันว่าต้นไม้ชนิดนี่สามารถนำเอาโคนมันหรือรากมันเอาไปชี้ผู้ใดคนนั้นก็จะตายภายในสามวันเจ็ดวันและแต่ว่าถ้าภายในเวลาสามวันเจ็ดวัน นั้นเอาต้นปลายของต้นมณีโคตรนั้นเอาไปชี้ก็จะหายเป็นปกติและนั่งมีสุภาพร่าง กายแข็งแรงอิกด้วยแถมยังไม่เจ็บไม่เจ็บปวดอิกด้วยและภัยที่เกิดอยู่ในตัวเรา นั้นก็จะหายไปอิกด้วยและตำนานยังเล่าอิกว่าต้นไม้มีเพียงเพียงต้นเดียวเกิด อยู่ระหว่างตนงกลางของต้นไทรสองต้นและยังอยู่ตรงกลางเกาะน้ำตกอิกด้วยและมี ความเชื่อว่าถ้าปลายต้นไม้ชี่ไปทางไหนทางนั้นจะมีแต่ความเจริญแต่ในปัจจุบัน ต้นไม้นี้มีปลายของต้นมณีโคตรไม้นี่มีสามทางได้ชี้ไปทางทั้งสามประเทศใหญ่ คือประเทศไทยประเทศกัมพูชาและประเทศลาวจากประวัติต้นมณีโคตรจากเรื่องเล่ามา

The_tree_of_prosperity-

ประมาณแปดสิบเก้าสิบปีผ่านมาแล้วต้นมณีโคตรเป็นต้นที่คนลาวและคนไทยในตะเข บชายแดนเรารู้จักกันมากมีคนสมัยก่อนเรามีว่าได้มีพระและเณรสามรูปได้มานั่ง บำเพ็ญตะบะอยู่ที่นี่แล้วได้อยู่ใต้ต้นนี้แตกแลกต้นไม้นี่ก็ปกติอยู่ดีดีพอ เณรทั้งสามนั้นได้นั่งหันไปทางคนละมุมจึงทำให้ต้นไม้นั้นได้เกิดหันตามไป ซึ่งทางที่ได้หันไปนั้นก็คือทางประเทศไทยประเทศลาวและอิกประเทศก็คือประเทศ กัมพูชาและก่อนที่เณรทั้งสามรูปนั้นเกิดความคิดที่ว่าอะไรไม่รู้เกิดไรขึ้น ไม่รู้เณรทั้งสามคนได้เดินเข้าไปในใต้ต้นไม้นั้นและไม่เดินกลับออกมาอิกเลย และก็ไม่มีใครเห็นเณรทั้งสามรูปนั้นอิกเลยและทางประเทศไทยประเทศลาวและอิก ประเทศก็คือประเทศกัมพูชาเองก็ได้มีความคำนึงเห็นความสำคัญของต้นไม้นี่เลย ให้มีกรุดูแลรักษามาเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันนี้